Mithaas – 34. Gobhi Manchurian (Gravy with rice)-horizontal